TIPUS DE BOLQUERS DE TELA

Tipus de bolquers de tela.
Tot en un, tot en dos, de butxaca i predoblegats.